Kościół św. Idziego w Inowłodzu

Kościół  św. Idziego,  ufundowany  przez  króla  Władysława  Hermana.  Cała  świątynia wzniesiona jest ze skał osadowych zawierających  dość dużą ilość żelaza, kolorem przypominających cegłę. Miejsce, w którym stoi kościół jest nie tylko miejscem historycznym, ale stanowi również punkt widokowy na rzekę Pilicę.

Fot. Kościół św. Idziego (fot. Barbara Raszewska)

Jest  to  murowany  kościół  romański  ufundowany  w 1086  r.  przez  króla  Władysława Hermana jako wotum za narodziny syna  –  Bolesława Krzywosutego. Pomnik obydwóch królów stoi obok świątyni.

Fot. Pomnik Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego (fot. Barbara Raszewska)

Świątynia wybudowana jest w stylu romańskim z charakterystycznymi małymi oknami i drzwiami. Składa się z prostokątnej nawy zakończonej od wschodu półkolistą absydą i okrągłą wieżą od zachodu (http://dziedzictwo.ekai.pl, 2007).

Fot. Bryła kościoła św. Idziego, po prawej stronie prezbiterium, po lewej wieża zwieńczona krzyżem. Łuki pod dachem o odmiennej barwie wykonane są z wapieni dolomitycznych (fot. Barbara Raszewska)

Wnętrze  kościoła  jest  surowe.  Jedynymi  ozdobami  są  skromny  ołtarz,  jeden  obraz  i kilka  ławek. Nie  ma  tu  również  oświetlenia,  jedynym  źródłem  światła  są  świece (http://albumromanski.pl/).

Mury kościoła oraz detale konstrukcyjne wzniesiono z arenitów (odmiana piaskowca) o spoiwie węglanowym oraz  piaszczystych wapieni dolomitycznych i dolomitów wapnistych (bajos). Wszystkie te skały charakteryzują się znaczną zawartością żelaza, co wpływa na ich zabarwienie  i  świadczy  o  możliwości  lokalnego  występowania  ankerytu  (minerał,  węglan wapnia i żelaza) (Krystek M., 2009).
Wychodnie  tych  skał  znajdują  się  bezpośrednio  obok  budowli  i  należą  do  osadów środkowej jury. Detale architektoniczne wykonano z arenitów kwarcowych (bajos)  (Krystek M., 2009).

Fot. Wejście do świątyni. Widoczne małe okna i drzwi zwieńczone portalami (fot. Barbara Raszewska).

Fot. Surowiec skalny, z którego zbudowany jest kościół (fot. Barbara raszewska). 


Obok kościoła znajduje się taras widokowy z panoramą na okolicę i rzekę  Pilicę.

Fot. Pilica, widok z tarasu pod kościołem św. Idziego. Widoczna jest płaska równina zalewowa, niewielkie zakola koryta (fot. Barbara Raszewska)

Fot. Pilica, widok z tarasu pod kościołem św. Idziego (fot. Barbara Raszewska).

Obiekt jest ciekawy głównie  ze względu na walory historyczne  i estetyczne. Kościół zlokalizowany  jest  na  szczycie  wzgórza,  będącego  częścią  terasy  rzecznej   (Ziomek,  2008). Wyróżnia się spośród podobnych obiektów materiałem skalnym o rdzawej barwie, z jakiego jest zbudowany.
Surowiec z którego został on wykonany jest wyjątkowy ze względu na rzadkość występowania i stosowania  budownictwie. Pochodzi on z kamieniołomów, które zlokalizowane były dookoła wzgórza, obecnie są zarośnięte i niewidoczne (Ziomek, 2008).

Fot. Wychodnia skał jurajskich na skarpie pod kościołem. Rdzawym kolorem odznaczają się piaskowce i iłowce, zawierające domieszkę żelaza. Jaśniejsze warstwy to wapienie piaszczyste (fot. Barbara Raszewska).

Ze szczytu wzgórza, na którym stoi świątynia roztacza się widok na Pilicę, która tutaj tworzy zakola i przełomy  rzeczne.
Kościół  znajduje  się  w  miejscowości,  która  była  zamieszkiwana  już  we  wczesnym średniowieczu, istniała tutaj duża osada z przeprawą przez rzekę, co dodaje mu uroku.  Był on wielokrotnie plądrowany, palony, niszczony i restaurowany, jednak zachowano w nim  surowy, wtórnie romański charakter.

Bibliografia:

Krystek  M.,  2009,  Badania  petroarcheologiczne  i  petroarchitektoniczne  romańskich  kościołów  w Inowłodzu  i  Żarnowie,  Przegląd  Geologiczny,  tom  57,  nr  4,  str.  304  –  305, Warszawa
Ziomek J., 2008, Budowa geologiczna Łodzi i regionu, Wyd. UŁ, Łódź
www.dziedzictwo.ekai.pl
www.albumromanski.pl
Raszewska B., 2012, Wybrane atrakcje geoturystyczne okolic Łodzi, praca dyplomowa, Łódź

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Kopalnia żelaza w Łęczycy.

Nieczynna żwirownia w Nowosolnej.