Posty

Wyświetlanie postów z 2014

Kościół św. Idziego w Inowłodzu

Obraz
Kościół  św. Idziego,  ufundowany  przez  króla  Władysława  Hermana.  Cała  świątynia wzniesiona jest ze skał osadowych zawierających  dość dużą ilość żelaza, kolorem przypominających cegłę. Miejsce, w którym stoi kościół jest nie tylko miejscem historycznym, ale stanowi również punkt widokowy na rzekę Pilicę.

Fot. Kościół św. Idziego (fot. Barbara Raszewska)
Jest  to  murowany  kościół  romański  ufundowany  w 1086  r.  przez  króla  Władysława Hermana jako wotum za narodziny syna  –  Bolesława Krzywosutego. Pomnik obydwóch królów stoi obok świątyni.

Fot. Pomnik Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego (fot. Barbara Raszewska)
Świątynia wybudowana jest w stylu romańskim z charakterystycznymi małymi oknami i drzwiami. Składa się z prostokątnej nawy zakończonej od wschodu półkolistą absydą i okrągłą wieżą od zachodu (http://dziedzictwo.ekai.pl, 2007).

Fot. Bryła kościoła św. Idziego, po prawej stronie prezbiterium, po lewej wieża zwieńczona krzyżem. Łuki pod dachem o odmiennej barw…