Zalane kamieniołomy w Podkurnędzu koło Sulejowa

Są to dwa kamieniołomy, w których eksploatowane były wapienie jurajskie zawierające liczną faunę. Obecnie są one prawie całkiem zalane wodą i stanowią miejsce wypoczynku i rekreacji.

Fot. Większe wyrobisko. (fot. Barbara Raszewska)

Do  kamieniołomów  dojechać  można  asfaltową  drogą od  Sulejowa  na  południe, wzdłuż  Pilicy. Znajduje  się  on  naprzeciwko  stawów  rybnych,  kilkanaście  metrów  za  czynną  kopalnią.  Od  strony  ulicy  zasłonięty  jest  dwoma  hałdami  porośniętymi  drzewami  i trawą.  Cały  teren  dookoła  wyrobiska  jest  bardzo  mocno  zarośnięty,  od  południowej  strony również roślinnością wysoką. Znajdują się tutaj dwa nieczynne, zalane kamieniołomy wapieni jurajskich.

Bliżej  drogi  znajduje  się  duży  kamieniołom,  o  nieregularnym  kształcie  całkowicie zalany wodą, ze stromymi  skarpami.  Drugi, znacznie  mniejszy,  ma kształt zbliżony do koła.

Fot. Jedna ze ścian większego wyrobiska. (fot. Barbara Raszewska)

Większe wyrobisko ma wymiary ok 400 x 400 m, mniejsze 200 x 200 m. Przy niskim stanie wody, na ich ścianach widoczny jest częściowy profil osadów. Są to górnojurajskie  wapienie  oolitowe,  wapienie  gruzłowe  z  fauną,  zlepy  muszlowe  z  egzogyrami,  iły  i margle z fauną egzogyrowe. W miejscach nie porośniętych roślinnością można znaleźć liczne skamieniałości m.in. korali, małży, amonitów (Ziomek, 2008).

Wśród  wapieni  oolitowych  występują  tutaj  fauna  diecerasowo  –  koralowa,  warstwy wapieni ze ślimakami, wapienie oolitowe z fauną diecerasowo –  koralowo  –  nerineowe, wapienie margliste  z przekrystalizowaną fauną (próżnie po organizmach wypełniają kryształy o pokroju rombometrycznym , miodowo –  żółtego kalcytu), wapienie z diecerasami i koralami, wapienie margliste (Ziomek, 2008).

Szczątki  organiczne  wyraźnie  wskazują  na  powstawanie  tych  osadów  w  zbiorniku epikontynentalnym, dobrze przewietrzonym, stosunkowo płytkim, czystym i ciepłym , w którym istniały bardzo dobre warunki do rozwoju różnych form życia.

(fot. Barbara Raszewska)

W  bezpośrednim  sąsiedztwie  znajduje  się  czynna  kopalnia,  w  której  eksploatuje  się wapienie  tego  samego  wieku.  Można  tam  zobaczyć  jak  wyglądają  prace  górnicze  w  takim kamieniołomie.

Obiekt, jak wiele innych w tym rejonie, jest pozostawiony bez opieki i zabezpieczenia. Teren jest nieogrodzony, w pobliżu nie ma żadnych tablic informacyjnych i ostrzegawczych dla  odwiedzających  (skały  na  skarpach  są  dość  kruche,  a  zbiornik  jest  głęboki,  co  stwarza niebezpieczeństwo). Mieszkańcy okolic przyjeżdżają tutaj w celach rekreacyjnych.

Teren wokół kamieniołomów jest całkowicie zarośnięty, w okolicy nie ma żadnej  informacji o znajdującym się tutaj obiekcie.

(fot. Barbara Raszewska)Kamieniołom w Podkurnędzu, ze względu na bliskie sąsiedztwo z rzeką Pilicą i miejscowościami letniskowymi (Kurnędz, Sulejów), może stać  się obiektem rekreacyjnym z elementami  geologicznymi.  Można  tutaj  stworzyć  punkt  dydaktyczny  z  opisem  skał  znajdujących się na ścianach i skamieniałości, które w nich występują.

(fot. Barbara Raszewska)

Jest on położony w malowniczym otoczeniu, ma liczne walory, od estetycznych,  poprzez wypoczynkowe, po dydaktyczne.  Przy niskim stanie wody, na ścianach kamieniołomu można zobaczyć prawie pełny profil osadów i znaleźć, występujące tutaj w dużych ilościach, skamieniałości.

Bilbliografia:

Ziomek J., 2008, Budowa geologiczna Łodzi i regionu, Wyd. UŁ, Łódź
Raszewska B., 2012, Wybrane atrakcje geoturystyczne okolic Łodzi, praca dyplomowa, Łódź

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Na początek...

Kopalnia żelaza w Łęczycy.

Kościół św. Idziego w Inowłodzu