Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2013

Zalane kamieniołomy w Podkurnędzu koło Sulejowa

Obraz
Są to dwa kamieniołomy, w których eksploatowane były wapienie jurajskie zawierające liczną faunę. Obecnie są one prawie całkiem zalane wodą i stanowią miejsce wypoczynku i rekreacji. Fot. Większe wyrobisko. (fot. Barbara Raszewska) Do  kamieniołomów  dojechać  można  asfaltową  drogą od  Sulejowa  na  południe, wzdłuż  Pilicy. Znajduje  się  on  naprzeciwko  stawów  rybnych,  kilkanaście  metrów  za  czynną  kopalnią.  Od  strony  ulicy  zasłonięty  jest  dwoma  hałdami  porośniętymi  drzewami  i trawą.  Cały  teren  dookoła  wyrobiska  jest  bardzo  mocno  zarośnięty,  od  południowej  strony również roślinnością wysoką. Znajdują się tutaj dwa nieczynne, zalane kamieniołomy wapieni jurajskich. Bliżej  drogi  znajduje  się  duży  kamieniołom,  o  nieregularnym  kształcie  całkowicie zalany wodą, ze stromymi  skarpami.  Drugi, znacznie  mniejszy,  ma kształt zbliżony do koła. Fot. Jedna ze ścian większego wyrobiska. (fot. Barbara Raszewska) Większe wyrobisko ma wymiary o

Kamieniołom w Sławnie

Obraz
W opisywanym kamieniołomie eksploatowane są wapienie należące do jury sulejowskiej . Podobnych wyrobisk jest w tym rejonie kilkanaście, a surowce z nich pozyskiwane, używane są w różnych gałęziach przemysłu tj. drogownictwo, budownictwo i rolnictwo. Fot. Widok na kamieniołom od strony drogi z Sulejowa do Sławna. Po drugiej stronie wyrobiska znajduje się wysoka hałda, a po prawej stronie urządzenia górnicze (fot. Barbara Raszewska). Kamieniołom w Sławnie zlokalizowany jest przy drodze z Sulejowa do Opoczna  po lewej stronie  drogi. Całe wyrobisko ma wymiary ok. 500 x 500 m, a jego ściany mają wysokość do 15 m. Ściany podzielone są na trzy poziomy eksploatacyjne, po 5 m każdy. Widoczne są na nich cienkie  ławice wapieni silnie spękane. W kamieniołomie tym eksploatowane są wapienie i wapienie margliste górnojurajskie. Są to wapienie wyraźnie uławicone, silnie spękane. Są one kremowe, z przewarstwieniami wapieni zoogenicznych i detrytycznych. Występuje tu dość liczna fauna am

Kopalnia chalcedonitów Inowłódz

Obraz
Kolejnym ciekawym obiektem, który warto odwiedzić  jest wielkopowierzchniowa kopalnia odkrywkowa jurajskich chalcedonitów, znajdująca się koło miejscowości Inowłódz. Kopalnia jest w dalszym ciągu czynna i zarządzana  przez firmę prywatną  Mikrosil Sp. z o.o., więc nie da się do niej wejść, ale można ją obejść od strony sąsiadującego lasu, a z góry jest doskonały widok na całe wyrobisko. Fot. Widok na wyrobisko z drogi dojazdowej (fot. Barbara Raszewska) Jest to kamieniołom  chalcedonitu górnojurajskiego.  Jest to jedyna kopalina w tym złożu i występuje  w postaci trzech pokładów.  Eksploatowane warstwy chalcedonitów występują w obrębie słabozwięzłych iłów, mułków i piasków (Ratajczak, Wyszomorski, 1991). Teofilów  jest miejscowością letniskowo  –  wypoczynkowo, malowniczo położoną wśród niezabudowanych terenów, nad samym brzegiem Pilicy. W miejscowości tej znajduje się kilka domów letniskowych i kempingów, skąd można zaplanować ciekawy spacer po kopalni. Kopalnia w Inowło

Rezerwat Przyrody "Niebieskie Źródła"

Obraz
Jest to rezerwat chroniący występujące tutaj ptaki wodne, obejmuje również malownicze źródła krasowe, które dają początek rzece Jana. Rezerwat „Niebieskie Źródła” znajduje się w Tomaszowie Mazowieckim. Usytuowany jest on w parku, a w jego pobliżu znajduje się Skansen Rzeki Pilica. Utworzono go w 1961 roku w celu ochrony źródeł krasowych o błękitnym, czasem zielonym zabarwieniu  wody  i zachowaniu licznych ptasich ostoi. Wyjątkowością tych źródeł jest fakt, że biją one pod ciśnieniem w dnie rzeki. „Niebieskie Źródła” są to trzy wywierzyska  zaznaczające swą obecność poprzez pulsowanie wody o charakterystycznym niebieskawo zielonym zabarwieniu.  Wynika ono z innego załamywania światła przez wody nasycone węglanem wapnia. Fot. Widok na wywierzyska, wyraźnie zaznaczające się zielonkawym kolorem (fot. Barbara Raszewska) Pierwsze wzmianki na temat  źródeł pochodzą z połowy XVIII wieku. U ujścia stał wtedy młyn, do którego później dobudowano karczmę. Młyn ten istniał do września 1