Kopalnia żelaza w Łęczycy.


Jest to nieczynna kopalnia, która w latach 1952  –  1990 eksploatowała stosunkowo ubogie syderytowe rudy żelaza. Obecnie chodniki kopalni są zalane. Pozostałościami po niej jest wieża szybowa , która stanowi obecni e ujęcie wody pitnej i dwie hałdy, częściowo wtórnie wyeksploatowane. Znajduje się ona w Łęczycy przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 4.

Fot. Wieża szybowa (autor: Barbara Raszwska).

Fot. Hałda na terenie kopalni (autor: Barbara Raszewska).


Kopalnia rud żelaza, czyli Łęczyckie Zagłębie Górnicze istniała w latach 1952 – 1992. Oprócz rud wydobywano tam także łupek ilasty do produkcji cementu.  W  1990 roku ze względu na wyczerpanie złóż i niską rentowność zakończono wydobycie. W kolejnych latach podziemne chodniki zostały zalane. W skład kopalni wchodziły trzy szyby i czwarty niedokończony (Ziomek, 2008).

Fot. Odłamki skał wapiennych i ilastych, o charakterystycznym rdzawym kolorze, na hałdzie (autor: Barbara Raszewska).

Rudy żelaza eksploatowane w Łęczycy datowane są na jurę środkową (Ziomek, 2008). Jest ich tutaj kilka rodzajów: sferosyderyt, syderyt ilasty pokładu A, syderyt muszlowcowy pokładu B, muszlowiec syderytowy, muszlowiec syderytyczne, syderyt piaszczysty pokładu C (Ziomek, 2008).

Dzisiaj pozostałością kopalni są hałdy , na których  spotykamy   skały ilaste, wapienne , a wśród nich rudy żelaza  ze  wszystkich pokładów i bardzo bogaty świat organiczny, reprezentowany przez  skamieniałości małży, głowonogów, amonitów, belemnitów oraz całych  zlepów  muszlowych . W niektórych odłamkach skalnych znajdują się  białe  żyły kalcytowe. 

Fot. Syderyt ilasty z widocznymi skamieniałościami, głównie są to małże (autor: Barbara Raszewska).

Cennym znaleziskiem na hałdzie są spirytyzowane amonity  (skorupki amonitów, gdzie węglan wapnia został zastąpiony siarczkiem żelaza), których jest jednak bardzo mało, ponieważ są one celem miejscowych kolekcjonerów. 

Bibliografia:

Ziomek J., 2008, Budowa geologiczna Łodzi i regionu, Wyd. UŁ, Łódź
Raszewska B., 2012, Wybrane atrakcje geoturystyczne okolic Łodzi, praca dyplomowa, Łódź
Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Na początek...

Kościół św. Idziego w Inowłodzu