Posty

Wyświetlanie postów z 2013

Kolegiata tumska w Łęczycy

Obraz
Jest to romański kościół, wybudowany w 1161 r. Budowla w całości wykonana jest z głazów narzutowych, zebranych z okolicznych pól i łąk. (Lodzińska, Wieczorek, 2010)

Fot. Kolegiata tumska na tle okolicznych zabudowań. Przed nią widoczna płaska łąka, stanowiąca pradolinę rzeki Bzury (fot. Barbara Raszewska).
Kościół jest zlokalizowany w pobliżu wczesnośredniowiecznego grodu, zbudowana w stylu romańskim. W 997 r. istniało tutaj opactwo benedyktynów pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i św. Aleksego, utworzone prawdopodobnie z fundacji Bolesława Chrobrego i z udziałem świętego Wojciecha. W tym miejscu w 1161 roku zbudowano kolegiatę ( http://www.zamkilodzkie.pl, 2009 ).

Fot. Kolegiata Tumska. Dwie zachodnie wieże i potężna dwukondygnacyjna absyda (fot. Barbara Raszewska).

Kolegiatę poświęcono w roku 1161, podczas pierwszego zjazdu władców ówczesnej Polski. Kościół stanowił siedzibę kapituły i kolegiatę, a do 1818r. archikolegiatę. Następnie z nakazu cara Aleksandra I zlikwidowano kapit…

Rzeka Pilica w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego

Obraz
Rzeka Pilica płynie przez Wyżynę Małopolską, Niziny Środkowopolskie oraz Nizinę Środkowomazowiecką. Swoje źródło ma niedaleko miasta o tej samej nazwie, znajdującego się w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim. Pilica uchodzi do Wisły w okolicach wsi Ostrówek (województwo lubelskie). Jej długość wynosi 319 km, a powierzchnia dorzecza 9273 km 2 (http://old.ziemialodzka.pl/).

Fot. Pilica w okolicy Spały, widok z lotu ptaka (http://www.spala.pl).
W rejonie Sulejowa utworzono na rzece Zalew Sulejowski o długości ok. 17 km, maksymalnej szerokości 2 km i powierzchni 2700 ha (http://old.ziemialodzka.pl/). W okolicach Tomaszowa Mazowieckiego, wpadają do niej: Luciąża, Wolbórka, Gać, Słomianka. Pilica przepływa przez trzy parki krajobrazowe (Przedborski, Sulejowski i Spalski) i przez miasta tj. Przedbórz, Sulejów, Tomaszów Mazowiecki, Nowe Miasto nad Pilicą. Na rzece Pilicy utworzony został szlak wodny o długości 228 km, a wzdłuż jej biegu pieszy Szlak Rekreacyjny Rzeki Pilicy o dług…

Nieczynna żwirownia w Nowosolnej.

Obraz
Obiekt znajduje się we wschodniej części Łodzi, niedaleko osiedla Stoki. Wyrobisko nie jest już eksploatowane, wstęp do niego jest wzbroniony, ale z wielu  punktów na skarpie jest dobry widok.  W tym miejscu, pomimo zakazu wstępu,  często są organizowane imprezy plenerowe, dla miłośników quadów, crossów, czy paintballa.

Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zakładał przekształcenie opustoszałej żwirowni w wysypisko śmieci. Pomysł nie został zrealizowany, ponieważ w jej pobliżu zlokalizowany  jest strategiczny zbiornik wody  pitnej  dla Łodzi.  Aktualnie planuje się utworzenie w tym miejscu stanowiska dokumentacyjnego.

Żwirownia  zlokalizowana  jest  niedaleko tzw.  Wzgórza  Radary,  czyli  najwyżej  położonego punktu Łodzi (284 m n.p.m.).

Fot. Żwirownia, widok z lotu ptaka (źródło www.maps.google.pl)

Żwirownia  ma  długość  ok  1100m  i  szerokość  od  500  do  900  m.  Jej łączna  głębokość  wynosi  do  40  m.  W  jej  obrębie  znaj dują  się  dwa  poziomy  eksploatacyjn…

Zalane kamieniołomy w Podkurnędzu koło Sulejowa

Obraz
Są to dwa kamieniołomy, w których eksploatowane były wapienie jurajskie zawierające liczną faunę. Obecnie są one prawie całkiem zalane wodą i stanowią miejsce wypoczynku i rekreacji.

Fot. Większe wyrobisko. (fot. Barbara Raszewska)
Do  kamieniołomów  dojechać  można  asfaltową  drogą od  Sulejowa  na  południe, wzdłuż  Pilicy. Znajduje  się  on  naprzeciwko  stawów  rybnych,  kilkanaście  metrów  za  czynną  kopalnią.  Od  strony  ulicy  zasłonięty  jest  dwoma  hałdami  porośniętymi  drzewami  i trawą.  Cały  teren  dookoła  wyrobiska  jest  bardzo  mocno  zarośnięty,  od  południowej  strony również roślinnością wysoką. Znajdują się tutaj dwa nieczynne, zalane kamieniołomy wapieni jurajskich.

Bliżej  drogi  znajduje  się  duży  kamieniołom,  o  nieregularnym  kształcie  całkowicie zalany wodą, ze stromymi  skarpami.  Drugi, znacznie  mniejszy,  ma kształt zbliżony do koła.

Fot. Jedna ze ścian większego wyrobiska. (fot. Barbara Raszewska)
Większe wyrobisko ma wymiary ok 400 x 400 m, …

Kamieniołom w Sławnie

Obraz
W opisywanym kamieniołomie eksploatowane są wapienie należące do jury sulejowskiej . Podobnych wyrobisk jest w tym rejonie kilkanaście, a surowce z nich pozyskiwane, używane są w różnych gałęziach przemysłu tj. drogownictwo, budownictwo i rolnictwo.

Fot. Widok na kamieniołom od strony drogi z Sulejowa do Sławna. Po drugiej stronie wyrobiska znajduje się wysoka hałda, a po prawej stronie urządzenia górnicze (fot. Barbara Raszewska).

Kamieniołom w Sławnie zlokalizowany jest przy drodze z Sulejowa do Opoczna  po lewej stronie  drogi.

Całe wyrobisko ma wymiary ok. 500 x 500 m, a jego ściany mają wysokość do 15 m. Ściany podzielone są na trzy poziomy eksploatacyjne, po 5 m każdy. Widoczne są na nich cienkie  ławice wapieni silnie spękane.
W kamieniołomie tym eksploatowane są wapienie i wapienie margliste górnojurajskie. Są to wapienie wyraźnie uławicone, silnie spękane. Są one kremowe, z przewarstwieniami wapieni zoogenicznych i detrytycznych. Występuje tu dość liczna fauna amonitów, rami…

Kopalnia chalcedonitów Inowłódz

Obraz
Kolejnym ciekawym obiektem, który warto odwiedzić  jest wielkopowierzchniowa kopalnia odkrywkowa jurajskich chalcedonitów, znajdująca się koło miejscowości Inowłódz. Kopalnia jest w dalszym ciągu czynna i zarządzana  przez firmę prywatną  Mikrosil Sp. z o.o., więc nie da się do niej wejść, ale można ją obejść od strony sąsiadującego lasu, a z góry jest doskonały widok na całe wyrobisko.

Fot. Widok na wyrobisko z drogi dojazdowej (fot. Barbara Raszewska)

Jest to kamieniołom  chalcedonitu górnojurajskiego.  Jest to jedyna kopalina w tym złożu i występuje  w postaci trzech pokładów.  Eksploatowane warstwy chalcedonitów występują w obrębie słabozwięzłych iłów, mułków i piasków (Ratajczak, Wyszomorski, 1991). Teofilów  jest miejscowością letniskowo  –  wypoczynkowo, malowniczo położoną wśród niezabudowanych terenów, nad samym brzegiem Pilicy. W miejscowości tej znajduje się kilka domów letniskowych i kempingów, skąd można zaplanować ciekawy spacer po kopalni.Kopalnia w Inowłodzu składa si…

Rezerwat Przyrody "Niebieskie Źródła"

Obraz
Jest to rezerwat chroniący występujące tutaj ptaki wodne, obejmuje również malownicze źródła krasowe, które dają początek rzece Jana.

Rezerwat „Niebieskie Źródła” znajduje się w Tomaszowie Mazowieckim. Usytuowany jest on w parku, a w jego pobliżu znajduje się Skansen Rzeki Pilica.

Utworzono go w 1961 roku w celu ochrony źródeł krasowych o błękitnym, czasem zielonym zabarwieniu  wody  i zachowaniu licznych ptasich ostoi. Wyjątkowością tych źródeł jest fakt, że biją one pod ciśnieniem w dnie rzeki. „Niebieskie Źródła” są to trzy wywierzyska  zaznaczające swą obecność poprzez pulsowanie wody o charakterystycznym niebieskawo zielonym zabarwieniu.  Wynika ono z innego załamywania światła przez wody nasycone węglanem wapnia.

Fot. Widok na wywierzyska, wyraźnie zaznaczające się zielonkawym kolorem (fot. Barbara Raszewska)

Pierwsze wzmianki na temat  źródeł pochodzą z połowy XVIII wieku. U ujścia stał wtedy młyn, do którego później dobudowano karczmę. Młyn ten istniał do września 1939 roku. P…

Kopalnia Biała Góra

Obraz
Jest to wielkopowierzchniowa kopalnia zajmująca się eksploatacją piasków szklarskich o niezwykle wysokiej zawartości kwarcu i bardzo małym zanieczyszczeniu innymi minerałami. W tym rejonie znajduje się jedyne tak wielkie nagromadzenie tego surowca w Polsce.

(fot. Barbara Raszewsa)

Znajduje się ona w miejscowości Biała Góra  na południe od Tomaszowa Mazowieckiego, nad Pilicą. Większe wyrobisko, po prawej stronie drogi (jadąc od Tomaszowa) jest obecnie eksploatowane, a  w mniejszym, po przeciwnej stronie, piaski dopiero będą wydobywane.


Kopalnia  posiada kilka wyrobisk w okolicy i  eksploatuje największe złoża piasków kwarcowych w Europie, stanowiące około 80% krajowych zasobów piasków szklarskich i formierskich  oraz żwirków filtracyjnych. Od kilku lat kopalnia produkuje również kaolin.  Kopalnia produkuje również mieszanki kwarcowe o ściśle określonych parametrach, dostosowanych dla potrzeb klienta. Znajdują one zastosowanie w chemii budowlanej (http://www.piasek.com.pl/).

Mniejsze w…